Generalforsamling-indkald

VSBK Generalforsamling 2020

Torsdag d. 16. april 2020 kl. 19.30 via Zoom: https://us04web.zoom.us/j/109350379 - Meeting ID: 109 350 379

 

Bestyrelsen indkalder til Virum Sorgenfri Badminton Klubs ordinære generalforsamling.

 

Dagsorden, jf. vedtægternes §13

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant
7. Eventuel nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt

 

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes §13. Forslag bedes skriftligt indsendt til VSBK's kontor i Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum eller til lars.jacobsen@vsbk.dk. Fra og med den 9. april 2019 kan man samme sted orientere sig om eventuelt indkomne forslag.

 

Bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant

Formand Lars Jacobsen: Ikke på valg
Kasserer Ole Jessen: På valg - villig til genvalg
Spilleudvalgsformand Carl Suhr-Jessen: På valg - villig til genvalg
Ungdomsleder Laila Hyldedahl Kjærgaard: Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Liselotte Schack: Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Anne Mette Günther: På valg - villig til genvalg
Revisor Søren Nielsen: På valg - villig til genvalg
Revisor Klavs Andreassen: Ikke på valg
Revisorsuppleant Peter Mortensen: På valg - villig til genvalg

Medlemmerne opfordres til at foreslå egnede emner til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.

 

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe/te.

Alle medlemmer over 16 år har adgang til generalforsamlingen, men kun aktive seniormedlemmer har stemmeret. Adgang uden stemmeret har endvidere forældre/værger til medlemmer under 16 år.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen