Generalforsamling 2024

Generalforsamling 17. april 2024

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Morten Munch blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love, og dermed var generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt syvaktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 57.

Det har været en fin sæson med forholdsvis få aflysninger og høj belægning på vores spilletider.

Begge sommercamps for hhv. 7-12-årige og 13-17-årige blev gennemført, og det var igen i 2023 et tilløbsstykke. Vi gentager disse camps den kommende sommer.

Peter Winthereik har sat sig for bordenden af ungdomsafdelingen, og der en hel del forældre, der støtter op om arbejdet. Peter og Carl vil kort gennemgå aktiviteterne for hhv. ungdom og senior i den forgangne sæson.

På de sociale medier er vi nogenlunde med på Facebook og direkte via vores hjemmeside, der også anvendes som kommunikationsplatform.

Vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 for ungdom og seniorer, øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole samt lørdag formiddag til MiniTon og tirsdag formiddag til vores legendariske formiddagsspillere.

Vi har fortsat dialogen med kommunen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på ét spillested. Vi er i gang med at udarbejde et prospekt på en badmintonhal, få en indikativ pris – og derefter skal vi sammen med kommunen og diverse organisationer undersøge, om der er muligheder.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder samt en række bilaterale møder og en stor kommunikation via mails og møder via træning.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

I år har VSBK deltaget med tre seniorhold og to veteranhold. Axel Parkhøi har været den gennemgående træner for alle hold. Der er ikke indgået en træneraftale for næste sæson endnu.

Senior 1 har for femte gang i klubbens historie spillet en sæson oppe i serie 1 med et 6+4 hold. Det blev til en 2. plads ud af 6 mulige i nedrykningsspillet, hvilket betyder at det også bliver serie 1 til næste år. Grundspillet var så tæt at det lige så godt kunne have været oprykningsspil (taber to kampe med 7-6 i grundspillet).

Gennemsnitsalderen på 1. holdet er steget fra 37 til 38 år i denne sæson.

Senior 2 har i år spillet i serie 3 med et 4+2 hold mod 6+4 hold sidste år. Det er blevet til tre sejre i 8 kampe og en placering i skrivende stund som nummer 3. Mange hold har ligget tæt og lige til sidste kamp var der mulighed for at vinde puljen.

Som varslet sidste år stillede vi op med et rent herrehold i serie 3. Årsagen var manglende damer. Her blev det til to sejre i 10 kampe og en placering som nummer 5 ud af 6. Der har været afsindigt mange afbud, men dejligt at motionisterne har været med til at spille kampene når der var behov.

Veteran 1 spiller nu i +40, 6+4 (5+3) A-rækken. Mesterrækken blev halveret forrige år, hvorfor VSBK fik en ”teknisk” nedrykning. Indsatsen rakte til en 4. plads i grundspillet ud af 6 mulige. I nederste slutspil endte det med en 2. plads ud af 3 mulige. Det er uvist om holdet rykker ned eller fortsætter i samme række til næste år.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen rakte til 5 nederlag af 5 mulige. Jeg vil gerne takke Erik Amtoft for at lede dette hold igen i år. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Der har været afholdt et enkelt socialt for holdspillerne. Det var julefrokosten, der foregik hos Carl den 27. januar. Arrangementet var vel besøgt og meget hyggeligt.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag og onsdag aften på Virum Skole, og deltagelsen har typisk ligget på mellem 15 - 20 spillere på hver træning. Træningen er fortsat en god måde at få sluset nye medlemmer ind og der er for øjeblikket tilmeldt 30 - 31 spillere på hvert hold. Der kommer hele tiden nye spillere til og der er venteliste.

Der blev afholdt klubmesterskaber for seniorer i maj måned 2023, hvor der blev spillet små 100 kampe.

 

Ungdomsudvalget (v. Peter Winthereik):

Der har været seks hold tilmeldt i U11, U13, U15 og U17. Det er U13-rækken, der har klaret sig bedst, og vores 2. hold til skal til DM for hold i næste uge.

Der har været VSBK-spillere til 11 individuelle turneringer.

Miniton har manglet trænere i løbet af sæsonen, og Miniton blev også påvirket af renoveringen af gulvet i Virumhal 1.

Sommercamp 2024 er ved at blive planlagt i uge 27 og 31.

Der afvikles klubmesterskaber i maj måned med finaler den 1. juni.

Trænersituationen til næste sæson skal løses, da nogle af vores nuværende trænere bliver studenter, og der skal findes nogle nye. Vi prøver forskellige muligheder f.eks. jobbank hos BadmintonPeople.

Forældrene er fortsat aktive til de forskellige aktiviteter.

 

Formiddagsspillerne (v. Peter Lønborg Brandt):

Der er ca. 30 aktive spillere i alderen 64 til 96, og der er plads til flere.

Der bliver spillet mellem 9 og 11 hver tirsdag i Virumhallen, og efter spillet er der kaffebord og socialt samvær.

Der bliver hvert år arrangeret julefrokost og skovtur.

 

Medlemsfordeling

Medlemsfordelingen pr. årsskiftet var:

Kategori M K I alt
0-6 år 1 2 3
7-12 år 65 25 90
13-18 år 25 23 48
19-24 år 10 4 14
25-39 år 10 8 18
40-59 år 49 34 83
60-69 år 21 14 35
70 + år 36 16 52
I alt 217 126 343

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kasseren revideret regnskab

Kasserer Ole Jessen gennemgik regnskabet.

Revisionen er tilfredse i med registrering, bogføring samt procedurer, og det er aftalt, at der vil være løbende kontrol fra Revisor og Formand hen over året.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen decharge.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede følgende kontingenter for sæsonen 2024/2025:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 250 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Onsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Generalforsamlingen godkendte dette.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Kasserer Ole Jessen, spilleudvalgsformand Carl Suhr-Jessen og ungdomsleder Peter Winthereik blev genvalgt.

Søren Thygesen blev valgt som revisor, og Jesper Roested blev valgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Morten Munch takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen, og han gav en særlig tak til revisor Søren Nielsen, der stoppede efter 12 år som revisor.

 

Morten Munch, dirigent
Lars Jacobsen, referent