Generalforsamling 2020

Generalforsamling 16. april 2020

Formand Lars Jacobsen bød velkommen og nævnte, at denne generalforsamling er ganske særlig, da den bliver afholdt virtuelt.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt ni aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 53.

COVID-19 har også haft indvirkning på vores klub, hvor alt spil fra og med 12. marts har været lukket ned. Vi forventer ikke, at spillet bliver genoptaget før efter sommerferien, og det kommer formentlig også til at påvirke vores to sommerskoler for nye unge spillere.

Carl og Laila vil uddybe, de konkrete indvirkninger på vores holdturnering og interne turneringer.

På de sociale medier er vi godt med på Facebook og direkte via vores hjemmeside, der også anvendes som kommunikationsplatform.

Vi har fortsat dialogen med kommunen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på ét spillested. Boldklubben B82 har taget initiativ til, at de syv klubber, der ønsker ændrede faciliteter, er gået sammen, og vi havde næsten fået et møde med kommunalbestyrelsen, da Corona udskød dette.

Vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 for ungdom og seniorer, øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole samt lørdag formiddag til MiniTon. Der har til denne sæson ikke været drøftelser med de enkelte klubber, da kommunen er meget presset, fordi Lundtoftehallen og Lundtofte Skole er under renovation, og kommunen fastlægger derfor tiderne for alle klubber i kommunen.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder (heraf ét virtuelt) samt en række bilaterale møder.

Klubbens økonomi er af en sådan styrke, at vi kan klare dette uden yderligere ændringer i vores kontingenter mv.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har VSBK deltaget med to seniorhold og to veteranhold. Philip Garde har været den gennemgående træner for alle hold og han forventes at fortsætte som træner i den kommende sæson.

Senior 1 har for første gang i klubbens historie spillet en sæson oppe i serie 1 med et 6+4 hold. Dette resultat blev belønnet af LTK med et beløb på 2.500.- kr. i marts måned. I grundspillet var holdet seriøst udfordret og tabte samtlige syv holdkampe. Til alt held viste det sig at nabopuljen var en anelse dårligere end vores pulje. Det resulterede i at nedrykningsspillet gik så godt, at Senior 1 forventes at blive i rækken til næste år. Det er glædeligt at gennemsnitsalderen på 1. holdet fortsat falder. Sidste år var den på 40 år for grundstammen og nu er vi nede på ”kun” 36 år.

Senior 2 har igen spillet i serie 3 med et 6+4 hold. Det er blevet til én sejr i seks kampe, men holdet har også været meget afbudsramt. Holdet forventes at fortsætte i samme række til næste år med en del forstærkning fra tidligere 1. holdspillere.

Veteran 1 fik efter to sammenhængende år i 40+, 6+4 Mesterrækken en sæson i den lavere A-række. Ambitionen var helt klart at rykke op til næste sæson. Efter en fin 2. plads i grundspillet var det tid til oprykningsspil. Her har resultaterne været svingende og samtidig har nogle af de bedre hold fra grundspillet ikke kunnet stille hold, og dermed tabt til nogle af de hold man forventede ikke ville klare sig så godt. Som det ser ud nu, mangler der en spillerunde som ikke vil blive spillet (pga. COVID-19) mod Greve. En 7-4 sejr i denne kamp til Virum ville have betydet oprykning og indfrielse af sæsonmålet, men nu lader det til at Virum tager et år mere i A-rækken.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen foreløbig har rakt til sejre i tre ud af fem kampe. Der udestår fortsat en enkelt runde, som ikke vil blive spillet pga. COVID-19. Holdet ser ud til at lande på en 4. plads ud af syv mulige. Jeg vil gerne takke Erik Amtoft for at lede dette hold igen i år. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Der har været afholdt et par sociale arrangementer for holdspillerne. Sommerfest med præmieoverrækkelse foregik den 25. juni hos Carl og en forsinket julefrokost fandt sted den 26. januar hos Sabine. Begge arrangementer var både velbesøgte og hyggelige.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag aften på Virum Skole, og deltagelsen har typisk ligget på mellem 16 - 18 spillere på hver træning. Træningen er fortsat en god måde at få sluset nye medlemmer ind og der er for øjeblikket tilmeldt 34 spillere. I år har onsdag aften ligeledes været dedikeret en motionisttræning med fast træner på. Her har fremmødet ligget på mellem 7-13 spillere, men der kommer hele tiden nye spillere til.

Klubmesterskaber for seniorer vil ikke blive afholdt pga. COVID-19.

 

Ungdomsudvalget (v. Laila Hyldedahl):

Siden sidste generalforsamling er der både sket meget men ikke nær det som var planlagt.

 

Fokuspunkter gennem sæsonen

Turneringstræning, oplæring af hjælpetrænere, den daglige drift og succesfuld MiniTon.

Sommerskolerne med 48 deltagere kørte godt for begge skolers vedkommende og det har givet flere ungdomsmedlemmer i VSBK til denne sæson, som fortsat ligger på ca. 140.

Sæsonen 2019-2020 er forlænget i begge ender for ungdommens vedkommende. Der er ændret på træningsholdene, så forskellige aldersgrupper og niveauet matcher spillerne bedre. Et nyt hold, ”Turneringstræningen med månedlige fællesspisninger”, er sat på programmet hvilket har været yderst populært. Til gengæld er pigeholdet afskaffet.

MiniTon er flyttet til lørdags morgentræning og det sammen med stabile (få) trænere er der sket mere end en fordoblet tilgang til holdet.

Ny cheftræner, et par nye trænere og 3 hjælpetrænere har vi budt velkommen til i denne sæson, der har været noget præget af trænerudfordringer. Heldigvis har i fået hjælp fra tidligere trænere og en senior træner fra klubben. Gennem hele sæsonen har der været fokus på at videreudvikle hjælpetrænernes evner og kunden i instruktør- og coachgerninger.

Som led i klubbens strategi om at få flere unge ud til turneringer, er det lykkedes at skabe en øget interesse og dermed flere tilmeldinger til ungdomsturneringen for hold (i alt 7 hold). VSBK har kunnet stille hold til alle indledende kampe. Takke være indsatsen fra Jakob og alle holdlederne.

Tidligt på sæsonen afholdte VSBK en internturnering efterfulgt af sociale arrangementer som juleafslutningen og fastelavn - alle med yderst overvældende tilslutning.

Medio marts skulle VSBK klubmesterskabet for ungdom være afviklet og ultimo april var det planlagt, at VSBK skulle arrangere ekstern turnering for U13 og U15. Begge blev henholdsvis udsat og aflyst pga. Covid-19 lukningen. Mht. sommerskolerne er deres skæbne i stadig uvis.

Fra starten af sæsonen forsøgtes det at få etableret et ungdomsudvalg, VUSU, men da denne sæson har krævet rigtig meget tid og skønne kræfter på den daglige drift, er den gode hensigt desværre ikke blevet realiseret.

VSBK står overfor flere nye tiltag i den kommende sæson. Ny ungdoms(udvalgs-) formand, nye trænere og en afløser for cheftrænerposten sv.t. august 2020 – januar 2021.

 

Sæsonafslutning 2018-2019

Igen til denne afslutning var der en god tilslutning og en rigtig glad stemning. Der var som vanligt kåringer af ”Årets spiller”, fighter, glade spiller, mv og selvfølgelig også spillernes meget spændende kåring af årets træner (som bød på 3 trænere som lå helt ekstremt tæt).

 

Forlængelse af sæsonen med ”Sommertræning” i juni

Forlængelse af sæsonen og for at mindske den lange badminton-frie periode fra tidligere, forsøgte vi at lancere ”sommertræning” i juni – ligesom vi forlængede Miniton til at vare juni måned med. Informationen af sommertræningen var ikke optimal – for børnene og deres forældre var ret forvirret omkring hvordan det skulle køre. Børnene blev bedt om at tilmelde sig – for at få en fornemmelse af om der var et behov for 2 eller 3 træningsdage.

Resultatet blev at kun få meldte tilbage, at de kom og der var således ikke den store tilslutning på de 3 dage vi havde sat af, men vi gennemførte træningen.

Der er dog fortsat tro på, at det vil være et tiltag som nogle vil benytte sig af – blot informationen er tilstrækkelig, hvilket er planen i sæson 2019-20.

Miniton-forlængelsen fungerede fint og blev brugt.

 

Badminton sommerskoler

Der blev igen i år afholdt 2 sommerskoler.

Til uge 27 - for de mindste gik tilmeldingen rigtig hurtig, hvilket slet ikke var tilfældet med uge 31 (for de store). I alt deltog 48 spillere i de 2 uger – en skøn blanding af både velkendte VSBK-spillere, spillere fra andre klubber og nye spillere. Lidt forunderligt viste det sig, at det store hold udelukkende bestod af drenge. Det er altså en udfordring at få de store piger til at tilmelde sig. Vi har ellers indtil flere af pigerne fra tidligere års sommerskoler som fortsat spiller i VSBK.

Denne gang bestod mandskabet af et mix. af trænere, hjælpetrænere og så fik vi hjælp af Birgit Quist-Sørensen (en af klubbens modne badmintonspillere og nu ”frugtmor”), som kom i uge 27 og serverede frugt og saft til deltagerne om formiddagen. Det var en kæmpe hjælp, som vi fortsat vil forsøge at rekruttere – også fordi det måske kan ”samle klubben lidt mere på tværs”.

Det var også en fantastisk hjælp at have hjælpetrænerne med – også noget der vil ske fremadrettet. Igen i år var der en fantastisk god tilfredshed med afholdelsen og indholdet af badminton sommerskolen (ud fra besvarelserne fra deltagerne i uge 31).

 

Trænerstab og holdfordeling

Som forudset blev opstarten en af de mere krævende af slagsen.

Afgang op til sæson 2019-20:
Cheftræner Joachim Frøslev
Træner Martin Kildemark
Træner Nikolaj Paw Hagensen
Træner Nanna Kofoed
Træner Anne Alnor (vente dog tilbage)
Adm. for ungdom Janne Riis Treloggen

Tilgang/ændring i sæson 2019-20:
Ny cheftræner: Erik Kildemark
Træner Mads Nørgaard Jørgensen
Træner Gustav Nørgaard Jørgensen
Træner Nikoline Thomsen
Hjælp fra Martin Kildemark i (dec. – marts) og Carl Suhr-Jessen
Hjælpetræner Noah Riis Treloggen
Hjælpetræner Emil Holmegaard Mossing

VUSU: Helle Holmegaard Mossing, Jens Beier, Kasper Dibbern, Jakob Andreasen og Laila Hyldedahl Kjærgaard

Med blot 3 trænere og 5 hjælpetrænere startede sæsonen allerede medio august – som noget nyt. Dette skete da erfaringen med at finde hold til holdturneringen ofte har været en hektisk affære, fordi vi kun har haft ca 1 uges tid at finde deltagere i. Med en 2 ugers tidligere sæsonstart, gav vi os 3 uger til at danne holdene i, hvilket var rigtigt godt.

Jakob Andreasen indvilligede i at overtage opgaven med tilmelding af holdene, fordelingen og at sætte eftersøgningen af holdledere i gang efter Janne Riis Treloggens fortrinlige styring i 4 år. Trænerne og ungdomsafdelingen reklamerede grundigt på henholdsvis træningerne og via MemberLink for turneringsholdene, og det endte med, at klubben kunne tilmelde hele 7 hold mellem fra U11 til U17/19 – 2 hold mere end forrige sæson. Erik, Laila og såmænd også Janne var godt med på sidelinjen, da der jo var nye regler for såvel indplacering af nye spillere og holdsammensætningen. Men herligt at Jakob tog over – tak for det.

 

VUSU

Med nye folk på forskellige arbejdsopgaver, masser af nye og gode initiativer de seneste år og et større forbrug af ressourcer for at få det hele til at spille, var det fuldstændigt oplagt, at der skulle flere kræfter til at løfte opgaverne for klubbens ungdom. Et ungdomsudvalg (VUSU) blev etableret med Helle Holmegaard Mossing, Jakob Andreasen, Jens Beier, Kasper Dibbern og Laila Hyldedahl Kjærgaard fra sep. 2019.

 

Nyt klubtøj

VUSU kom på arbejde fra starten af sæsonen, da det var tid til nyt klubtøj – så der blev sat en uge af til afprøvning af tøj både i Virum hallen og på Virum skole. Vi blev enige om, at det fremadrettet godt kan være forældre som står for tøjafprøvningen – som tager nogle timer hver træningsdag.

 

Fordelingen og organiseringen af spillerne

Hen over sommeren blev det uændrede antal spillere og noget nær max. for VSBK’s vedkommende for nuværende - i alt ca. 140 spillere fordelt på holdene og det bød på flg. programændringer.

Der er i alt 2 ugentlige nybegynderhold, træningshold for de mindste ”junior”, ”junior+” og ”let øvede junior”, 3 motionshold, 2 tekniske træninger, en ny turneringstræning og ét hold MiniTon.

Udgåede hold: ”Pigeholdet” ” Nye tiltag: Turneringstræning m/fællesspisning” og anden opdeling af holdene

Det forsøges fortsat at adskille nybegyndere fra øvede, og dele spillerne op i aldersniveau dog med en skelen til spilleniveau. Er det spillere som blot ”hyggespiller”, er der andre fritidsaktiviteter som spiller ind for spilleren eller vil lidt mere med deres badmintoninteresse.

Pigeholdet blev afviklet, grundet erfaringen og en opfattelse hos ut af, at det skaber en merværdi (for alle) at der trænes på mix hold; drengene er ligesom ”mere lydhøre og mindre pjattende” og pigerne gør sig mere umage, når begge køn er på samme hold. Kvaliteten af træningen øges.

Generelt blev holdene fra start booket godt op, hvilket vil sige 20 – 25 spillere (ét hold var ikke fyldt, ligesom nybegynderholdene havde ledige pladser). På ét hold blev der kalkuleret med en del udeblivelse hver gang. Hen over sæsonen er nogle blevet rykket lidt rundt på andre hold. Grundet de store hold, har det været rigtig godt, at der var planlagt 2 trænere og 2 hjælpetrænere på stort set alle træninger – for at kunne opretholde god ro og orden på holdene.

 

Tuneringstræning m/fællesspisning

Ungdommen fik i denne sæson foræret én time mere om onsdagen (fra banelejerne kl. 19 - 20). Det blev til ”turneringstræning”- kun for de spillere, som også deltager i holdturneringen, da vi godt vil kvittere for at de stiller op for klubben – for at styrke det sociale element spillerne imellem og selvfølgelig styrke deres badmintonmæssige formåen.

Konceptet skulle være simpelt og foregik med tilmelding via MemberLink. Fællesspisningen bestod af en fælles buffet (som afholdtes ude i forhallen på Virum Skole). Der var typisk 12 – 16 spisende deltagere, hvoraf 4 indvilligede i at medbringe enten kød, brød eller fingergrønt. Alt skulle kunne spises med fingrene – så der ikke var service og opvask – og spillerne skulle rydde op efter sig.

De mindste (U11 og U13) fik tildelt første onsdag i måneden. De skulle møde kl. 18.00 til fællesspisning og sociale aktiviteter inden selve træningen kl. 19.00. 2 forældre blev opfordret til at hjælpe med det praktiske omkring spisningen, men ellers var det 2 hjælpetrænere, som skulle socialisere holdet med hyggesnak og samlende aktiviteter inden spillerne skulle træne deres spil/forskellige spilkonstruktioner/tekniske færdigheder. Der har været god opbakning både fra spillere og forældre.

De store U15 og U17/19 trænede de resterende onsdage i måneden, og sidste onsdag i måneden blev suppleret med fællesspisning. I modsætning til det mindre hold, skulle spillerne selv organisere fællesspisningen efter træningen, altså kl. 20.00 – 20.45 ligeledes i Virum Skoles forhal.

Det virker klart til at være et holdbart tiltag – med fin tilslutning og som sæsonen er skredet frem, har vi også fået ”klædt” træneren bedre på, så indholdet af træningen matcher det, som spillerne har brug for at få øvet. De store melder at såvel fællesskab og teknisk kunden (især i double) er blevet styrket.

 

MiniTon opstart

MiniTon blev til denne sæson flyttet til lørdag morgen – hvilket vi så en deltagermæssig fordel i. Godt nok måtte vi aftale med VSH som har ”Minihåndbold” første lørdag i måneden, at vi startede 15 min. senere 1. lørdag i måneden. Det er forløbet ganske godt, skønt det godt kan tage lidt tid før alle håndboldforældre og børn er ude af hallen – til gengæld er der også givet nye, som har opdaget og afprøvet MiniTon.

I modsætning til tidligere – hvor alle trænerne har skiftet til at undervise – valgte vi i denne sæson at det udelukkende var Julie Dawall og ut. som stod for undervisningen. Dette var for at give undervisningen et løft, forstået på den måde, at der var en bedre rød tråd i træningen og en følelse af større trænerstabilitet igennem sæsonen set med deltagernes øjne – hvilket også bestemt har gjort en forskel.

Tidligere var der typisk 5 – 6 børn med forældre til MiniTon, har der i denne sæson typisk været omkring 15 børn med forældre. Faktisk er der en venteliste (5 par) af interesserede. Det kan ikke forsvares at der kommer flere deltagere på lige nu, da der ikke er plads ved nettene til alle.

Det overvejes dog at der i kommende sæson skal ansøges om ½ times ekstra morgentid – så der kan være 2 hold MiniTon á 60 min. varighed. Evt. kunne der være varieret aldersforskel på holdene, som for nuværende er 4 – 8 år.

 

Trænerne på kursus og hjælpetrænernes daglige oplæring

Fra sæsonstarten har trænere og hjælpetrænere deltaget på forskellige kurser, med den klare strategi fra klubbens side, at de hele tiden skal dygtiggøre sig. Kun et par trænere kom ikke på enkelt kursuser i denne sæson.

I slutningen af 2019 fik vi arrangeret DGI’s ”planlægningskursus med en rød tråd i” som et led i Styrk klubbens træningsmiljø, som vi har været i gang med de seneste år. I november afholdtes 1. del v/ Simon Friis og på selve kursusdagen i december blev 2. del aflyst, da underviseren meldte sig syg.

Grundet trænersituationen i starten af 2020, rykkedes 2. del til april 2020 – som så blev aflyst igen af Covid-19 situationen i Danmark. Det holder lidt hårdt med at få afholdt 2. del af det kursus – men trænerne var glade for en meget brugbar 1. del. Lige nu ved vi ikke om 2. del bliver afviklet.

Der har i denne sæson været ekstra fokus på at overdrage mere ansvar til hjælpetrænerne på de forskellige træninger. På den måde får de egne og nødvendige erfaringer som instruktører. 2. års hjælpetrænerne har givet udtryk for at det er rigtigt rart og givtigt, at de er mere deltagende og står tiltagende mere for forskellige passager af træningen. Dette er sket på samtlige træninger inkl. MiniTon, dog ikke i de tekniske træninger af de største spillere.

Trænerne har løbende været med til at coache spillerne under turneringskampene – hvilket har fungeret godt. Og det er rigtig dejligt, at hjælpetrænerne også har mod på og lydt til at coache.

 

Intern turnering – flere fluer i ét smæk

Da vi aktivt opfordrer spillerne til at komme ud til turneringer, afholdtes en intern turnering i november. Fra start var det ment som et socialt klubarrangement – hvilket vi ikke lagde skjul på. Der var 50 deltagere, hvilket var meget flot, da der samme dag var program for mange af klubbens turneringsspillere på baner i andre haller. Det var jo også tænkt som at nye spillere skulle opdage turneringsspillet, og med 7 turneringshold, var det mere end svært at finde en ledig weekend, hvor vi også kunne bruge Virum hallen det meste af dagen.

Samtidig var det en kærkommen måde at få afprøvet Cup2000 og planlægningen af en turnering med Erik ved roret. Afviklingen forløb rigtig godt og tidsplanen blev overholdt, om end nogle (de største spillere) mente, at de ventede meget længe for at komme i gang.

 

Juleafslutning

Den 17. dec. meldte 81 spillere sig på julebanen, og med en større organisering blev afslutningen afholdt med færre trænere end tidligere og med mere forældrehjælp til flere aktiviteter og med assistance fra tidligere træner Martin Kildemark lykkedes det fint. Helle og Kasper stod for indkøb og planlægningen af lasagnemaden, som blev lavet af forældre – og det fungerede rigtig godt. Og der blev også ryddet op rigtig hurtigt.

 

Fastelavn

For få år siden troede vi, at fastelavn var under afvikling. Med 62 tilmeldte var det så afgjort ikke tilfældet. Der måtte købes en ekstra tønde og laves flere slikposer og bestilles flere fastelavnsboller.

Mange kom udklædte, trænerne lavede en fest med aktiviteter godt hjulpet af nogle forældre, som i 2 hold kom enten tidligt eller senere på dagen – nogle blev der under hele arrangementet.

Kattekonger og –dronninger blev kronet og bedst udklædte - ”en bedstemor ned slag i” - blev kåret med prompt og pragt og højt humør.

 

Trænerudfordringer

Sæsonen startede med kun 3 ungdomstrænere - hvilket var meget i underkanten. Da skoleskemaerne var blevet sat og andre var kommet i arbejde, vidste det sig ikke muligt at gennemføre alle 4 hverdagstræninger.

Heldigvis kunne en tidligere træner alligevel godt få et trænerjob til at harmonere med hverdagsjobbet og sprang til og hjalp klubben. Efter en rundspørge i badmintonnetværket, blev der etableret kontakt til en ung men erfaren træner og som har erhvervet alle trænerkurserne og havde sågar landsholdserfaring som ungdomsspiller. Desværre fik vi aldrig så meget ud af samarbejdet grundet ferier, sygdom og kort efter blev vedkommende tilbudt et job i udlandet.

Flere af de resterende trænere tog på længere ferier/rejser fra januar måned, så det var dejligt, at vi kunne få hjælp fra egen klub i form af en seniortræner samt hjælp fra en tidligere ungdomstræner, som tilfældigvis var hjemme for en kortere periode. Det var vi meget taknemmelige over.

Derud over måtte en hjælpetræner erkende at jobbet blev for indgribende i hverdagen, men vi fik hurtigt en afløser på posten.

Den daglige fordeling af hjælpetrænerne på holdene og til at få kabalen til at gå op, blev vanskeliggjort af, at vi blev gjort opmærksom på at de unge hjælpetrænere ”kun” må være på arbejde i max. 2 timer på en hverdag. Bl.a. var der en træning som startede med 2 hjælpetrænere og sluttede med 2 andre – ellers ville vi bryde arbejdsmiljøloven.

Alt i alt har det været en noget turbulent trænermæssig sæson, hvor der er brugt rigtig mange ressourcer på at finde løbende løsninger – især for trænergerningen.

I kommende sæson er det planen, at cheftræner, Erik Kildemark, skal et semester til USA, men han skulle være hjemme igen i januar 2021. Der skal dog findes en afløser for Erik i den periode. Anne og Gustav kan heldigvis fortsætte trænergerningen i næste sæson, mens Mads ikke er til rådighed.

Der er derfor sendt et træneropslag til DGI Nordsjælland, som vil sætte det på DGI’s Facebookside. Der er også sat et opslag på VSBK egen FB’side. Jakob kender en erfaren badmintontræner, som måske skal studere på DTU, som vil kunne være interesseret i et job.

Kontakten med ham holdes vedlige af ut, for der skal i hvert fald ske en del på rekruteringsfronten til kommende sæson, for kun én af hjælpetrænerne vil være klar til at kunne overtage styringen af en træning.

 

VUSU som aldrig kom rigtig i gang og afgang af siddende ungdomsudvalgsformand

Desværre kom det ellers hård tiltrængte VUSU aldrig rigtig i gang. Jakob Andreasen har kastet sig over opgaverne omkring turneringsholdene – hvilket virkeligt har været godt. Jens meldte hurtigt ud, at han alligevel ikke kunne få det til at hænge sammen med sit civile job.

Alle VUSU-medlemmer kastede sig ind i klubtøjs-afprøvningen og Kasper og Helle tog sig af rigtig meget af julearrangementet og vi har alle 4 også tjanser som holdledere. Men grundet tidligere nævnte trænerudfordringer blev der af ut brugt meget krudt på driftsmæssige af ungdomsafdelingen og ikke på at få VUSU til at fungere.

Laila rekrutterede faktisk også Sidsel (som også er holdleder for U11) og som gerne ville give en hånd med. Det var planen, at hun skulle kobles på VUSU straks i 2020.

Men da Laila meldte ud primo 2020 – grundet personlige årsager - at det er tid til at stoppe som udvalgsformand i VSBK, og at klubben må finde en anden til posten, så skete der det, at VUSU for alvor smuldres. Flere så for sig, at det ville betyde markant mere arbejde, hvilket de ikke kan få til at harmonere med hverdagen.

Jakob har dog meddelt, at han fortsætter med holdturneringsarbejdet i den kommende sæson. Kasper hjælper gerne med til mindre opgaver – hvilket også er tilfældet for ut.

Ansvaret for og koordineringen af opgaverne er fortsat en ubesat post. Der blev i feb. skrevet ud til alle ungdomsmedlemmer (eller rettere deres forældre), for at høre om nogle skjulte en drøm om, at blive ungdomsudvalgsformand. Der var larmende tavshed og til mødet som blev afholdt ultimo feb. mødte én forælder op ud et par af det resterende VUSU og et par bestyrelsesmedlemmer.

Ved det møde blev vi enige om, at der til klubmesterskabet i marts måned skulle laves nogle ”opgave skitser” i fysisk form, som Laila skulle præsentere for de forældre, som kom for at støtte op om deres spillere. Desuden blev det aftalt at der i maj måned skulle afholdes 3 ”årgangsmøder” for forældrene, med en forhåbning om, at er møder flere op (end de forældremøder vi har erfaring for, at der ikke kommer nogen til). Her skulle opgaverne igen præsenteres (med den hensigt at fordele nogle ud).

 

Covid-19 og konsekvenser for VSBK-ungdom

En ½ uge inden afholdelsen af ungdommens klubmesterskab 2020 skulle finde sted, blev Danmark lukket ned og alle foreningsaktiviteter blev indstillet – på ubestemt tid grundet coronavirus. Således er klubmesterskabet udskudt, den eksterne turnering i Virum hallen for U13 og U15 i weekenden d. 25. og 26. april er aflyst. Spørgsmålet er om vi kommer i gang igen med træningen i denne sæson – realistisk set vil det så nok kun være i juni måned.

Ungdomsturneringen nåede lige nøjagtig at blive færdige med de indledende kampe – mens slutspillet blev aflyst. Det ville ikke nogen forskel placeringsmæssigt for VSBK-holdene som endte med flg. resultater:

Hold

U11

U13,1

U13,2

U15,1

U15,2

U17/19,1

U17/19,2

Placering

9/9

6/7(8)*

6/8

4/10

10/10

5/9(10)*

6/8(9)*

*ét hold trak sig

 

Seneste udmelding fra LTK omkring badminton sommerskolerne i uge 27 og 32 er at aktiviteterne først offentliggøres fra LTK ultimo april og dermed en opfordring til, at klubben afventer med at reklamere for aktiviteterne. Dette kapitel er endnu ikke afsluttet og vi aner ikke hvor det ender.

 

Tilføjelse

Laila Hyldedahl Kjærgaard – takker hermed for 5 rigtig gode og indholdsrige år på posten som ungdomsformand(/-udvalgsformand) i VSBK. Det har været en oplevelsesrig rejse uden des lige, for der er sket afsindigt meget positivt i VSBK og det håber jeg fortsat, at der vil – blot med andre til at styre ungdomsarbejdet i klubben.

 

 

Motionistudvalget (v. Anne Mette Günther og Erik Amtoft):

Det fungerer fint, og der er nok af deltagere. Alle hygger sig og får spillet kampe.

 

Medlemsfordeling

Medlemsfordelingen pr. årsskiftet var:

Kategori M K I alt
0-6 år 4 2 6
7-12 år 68 37 105
13-18 år 34 18 52
19-24 år 5 5 10
25-39 år 10 4 14
40-59 år 39 30 69
60-69 år 28 15 43
70 + år 23 15 38
I alt 211 126 337

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Kasserer Ole Jessen gennemgik regnskabet, og de enkelte poster blev uddybet.

Den nuværende revision er nu meget trygge i den fremadrettede registrering samt procedurer.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen decharge

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede følgende kontingenter for sæsonen 2019/2020:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 250 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Onsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Generalforsamlingen godkendte dette.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Kasserer Ole Jessen, Spilleudvalgsformand Carl Suhr-Jessen og bestyrelsesmedlem Anne Mette Günther blev genvalgt. Ungdomsleder Laila Hyldedahl Kjærgaard ønskede at trække sig, og bestyrelsen fik godkendelse at finde en afløser. Laila bliver i bestyrelsen indtil vi finder en løsning.

Revisor Søren Nielsen blev genvalgt, og Peter Mortensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Lars Jacobsen takkede Laila Hyldedahl for hendes store arbejde med ungdommen gennem fem år.

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent