Generalforsamling 2018

Generalforsamling 25. april 2018

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Kassereren har ikke nået at få revideret årsregnskabet, så dette kan ikke blive fremlagt for generalforsamlingen. Klavs Andreassen foreslog, at generalforsamlingen blev gennemført på nær punkt 3 (fremlæggelse af revideret regnskab), og at bestyrelsen straks indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingen vedtog dette enstemmigt.

Der var mødt 9 aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 51, i vores jubilæumssæson, hvor også Virumhallen runder de 50 år.

Den 29. september 2017 blev klubben 50 år, og det det blev fejret på dagen med en reception og en fest for klubbens medlemmer.

Til receptionen mødte naturligvis en lang række af klubbens medlemmer samt repræsentanter for Badminton Danmark, Badminton Sjælland og DGI. Desuden mødte repræsentanter for kommunens forvaltning samt borgmesteren op – og alle skrev en autograf på vores banner.

Om aftenen holdt klubben en fest, hvor der mødte 66 medlemmer og 15 påhæng op, og aftenen forløb yderst tilfredsstillende med spisning, taler og dans. Der har været ydet en stor indsats fra mange i bestyrelsen, og det er jeg personligt meget taknemmelig for.

Jubilæumssæsonen var også startskuddet til, at vi fik en ny kombineret hjemmeside og medlemssystem, der meget enkelt kan holde styr på betalinger, medlemsdata, aktiviteter, banetider osv. Samtidig opfylder vi også den nye databekendtgørelse, der træder i kraft i maj 2018. Et par af de unge spillere samt et par fra bestyrelsen har lagt mange timer i opstarten, og det kommer nu alle til glæde.

Og som det ikke var nok med en ny hjemmeside, så har ungdomsafdelingen fået oprettet en Facebook-side, der supplerer vores hjemmeside på fineste vis. Jo, VSBK er skam med i den digitale verden.

VSBK har igen oplevet en stigning i medlemstallet, og igen er det en række nye ungdomsspillere, der bidrager til stigningen.

Carl og Laila vil komme ind på de sportslige aktiviteter for henholdsvis senior/veteran og ungdom.

Vi har også i denne sæson haft en del dialoger med kommunen lige fra Borgmester og Kommunaldirektør til forvaltningen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på et spillested. Jeg vil sige, at nu er kommunen klar over, at vi ikke er helt tilfredse med den fordeling vi har i øjeblikket, så vi har fået sået et frø til en mere langsigtet plan. Men Rom blev ikke bygget på én dag, så vi skal holde fast og være tålmodige.

Når det er sagt, regner vi med, at vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 og øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole. Derudover har vi byttet vores fredagstimer til nogle timer lørdag formiddag til Miniton.

Vi har faktisk en lang række tilbud til forskellige kategorier af spillere lige fra de helt unge, der spiller Miniton med deres forældre over ungdomstræningen til seniortræning i tre niveauer. Derudover har vi fortsat en kerne af faste spillere med banetid én gang om ugen, og der er vores vurdering, at vi kunne tiltrække flere af disse spillere med flere attraktive banetider, men de samme ønsker har alle andre klubber i kommunen jo også.

Vi er nu godt inde i samarbejdet med Li-Ning, og vi har skiftet spillertøj, så alle nu fremstår ens, når de repræsenterer klubben.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder samt en række møder, hvor vi har planlagt og arbejdet med jubilæet. Mange af de løbende sager bliver ordnet via mail, der sikrer god orientering og hurtighed i løsningen.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har vi deltaget med to seniorhold og to veteranhold. Philip Garde har været den gennemgående træner for alle hold og han forventes at fortsætte som træner i den kommende sæson.

Senior 1 har også i år spillet i serie 2 med et 6+4 hold. Egentlig var holdet rykket ned efter en 3. sidsteplads i forrige sæson, men en henvendelse til Kredsen gjorde, at vi undgik dette. Det blev en rigtig fin sæson, der endte med en komfortabel 4. plads ud af 12 hold i rækken. Holdet fortsætter derfor i serie 2.

Senior 2 har spillet i serie 3 med et 6+4 hold. Sæsonen har været præget af gennemtræk af spillere og alt for mange afbud, særligt på herresiden. Rekorden med 15 afbud til en holdkamp blev nået den 27. januar i år. Med denne manglende stabilitet er det ikke overraskende, at vi landede på en 6. plads ud af 6 mulige i grundspillet og en 3. plads ud af 4 mulige i slutspillet - kun undergået af Herlev Badminton 6, der ikke kunne stille hold 2 ud af 3 gange. Holdet forventes at fortsætte i serie 3.

Veteran 1 rykkede op efter en fin 2. plads i puljen sidste år og har spillet i 40+, 6+4 Mesterrækken. For første gang nogensinde er det lykkedes at blive oppe i mesterrækken. Holdet klarede cuttet i nedrykningsspillet og endte her på en 4. plads ud af otte mulige. Holdet spiller i mesterrækken igen til næste sæson.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen rakte til en 8. plads ud af ni i puljen. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag aften på Virum Skole, og deltagelsen har typisk ligget på mellem 16 - 20 spillere på hver træning. Træningen har været en god måde at få sluset nye medlemmer ind og der er for øjeblikket tilmeldt 27 spillere.

Der bliver også i år afholdt klubmesterskaber for seniorer – og nu med A, B og C-rækken.

 

Ungdomsudvalget (v. Laila Hyldedahl):

Et år der startede for fuld udblæsning, stor medlemstilgang i ungdomsafdelingen og hvor der har været gang i mange forskellige ting – både på banerne og på sidelinjen.

Miniton blev sat på programmet. Fra august måned satte nogle af trænerne og Laila sig sammen med DGI- konsulent Camilla Petersen. Her fik vi for alvor sat rammerne for hvilke forestillinger, forventninger, reklamering og gode tips og råd til det nye træningstilbud ”Miniton”. Vi havde godt nok allerede i slutningen af sidste sæson afprøvet tidspunktet hver 2. fredag og igangsat begyndelsen af konceptet. NU skulle det være.

Det er blevet en succes. Både for børnefamilierne og for trænerne. Der er i skrivende stund 12 medlemmer og deres forældre + nogle af de mindre ungdomsspillere (op til 9 år), som også kan deltage i selskab med en aktiv voksen. Tidspunktet har dog alligevel været en udfordring for forældrene, som er kommet hastende et godt stykke ind i undervisningsseancen, hvorfor det derfor er ønsket at få et senere tidspunkt eller en træningstid i weekenden i stedet. Det er nu lykkedes, så i næste sæson vil Miniton blive afholdt i Virum hallens hal 1 på lørdage kl. 11.00 – 12.30, hvilket vi glæder os til.

VSBK ungdoms overgang til det elektroniske system og få en Facebook side op og køre. Trænerne Joachim og Nicolai begyndte sæsonen med at arbejde med opsætningen af vores hjemmeside og det nye medlemssystem, som nu er sammenkørt sammen med Lars og Ole. Så der er blevet skrevet meget og sendt beskeder og tekster frem og tilbage i ét væk. Men det virker og giver et dejligt overblik – så vi er meget glade for det. Indkaldelser, invitationer mv. er jo meget nemt og bekvemt nu.

Joachim fik også lavet en Facebook side, som han og jeg flittigt benytter, så vi kan få udbredt klubbens aktiviteter også uden for hallerne.

VSBK jubilæum. Da VSBK havde 50-års jubilæum, gjorde vi intet mindre end at fejre det i to dage og mere til. Alle ungdomsmedlemmer fik helt gratis den nye blå-gule Li-Ning klubtrøje, og de kunne så selv tilkøbe navn på trøjen. Det har gjort, at ungdommens træninger sker i et overvejende blåligt skær, og det er en fornøjelse at kigge på.

Det har efter min vurdering været med til at samle ungdommen mere, og børnene har været MEGET glade for den gave.

Torsdag d. 28/9-17 lagde vi i ungdommen ud med en ”Jubilæumsturnering” med spisning (gammel mad; tarteletter med kylling i asparges, frikadeller og æblekage). Stor tak til både Annemette og de forældre, som støttede godt op om serveringen. Det var et vellykket arrangement for ca. 50 deltagere.

Fredag d. 29/9-17 var så selve Jubilæumsdagen, og her var ungdommen så travlt optaget af at lave ”gamle lege i hallen og spille badminton med de klassiske tunge ketchere”. Vi fik besøg af Li-Ning spillerne Anna Thea Madsen og Claudia Paredes, som havde børnetække ud over alle grænser. Alle børnene var tryllebundet af at spille mod dem.

Og da pigerne bad om at blive coachet til opvisningskampen mod vores egne topspillere Nicolai Paw og Jacob Alnor i en sveddryppende double (som drengene ikke kunne matche), var nogle af vores unge virkelig hurtige til at melde sig til. Ungdommen tog sig lige en kort pause og fandt vej til den flotte reception – og fik tanket blodsukkeret op til en ny omgang energi. Mange børn kom efterfølgende og takkede for det gode arrangement, og bad om vi ikke kunne gøre det igen en anden gang.

Holdturneringer. Stor tak til Janne Treloggen, som igen i denne sæson har styret vores turneringshold med en meget sikker hånd. Det var en presset start for holdene skulle indberettes meget hurtigt. Men det lykkedes at få seks hold tilmeldt, og vi har ikke måttet trække noget hold tilbage i år.

U9D, U11D, U13D, U13Dx, U15D og U15Dx blev sammensætningen. Der var lanceret en ny Dx-række for de helt nye spillere, som endnu ikke havde turnerings erfaring og ranglistepoint – og det benyttede VSBK sig af.

Og godt for det, for U15Dx’s 4. plads i holdturneringen blev faktisk tilstrækkelig til, at holdet blev indbudt til DMU 18 på Fyn. Desværre fik vi kun få dage til at samle holdet, og det var ikke tilstrækkeligt, så de kom ikke afsted til den ellers unikke badminton oplevelse.

Holdplaceringerne endte som 4.-5.-6.-7. og 10. plads. Samlet lyder meldingen på, at børnene har hygget sig med spillet og med hinanden, og at der er mere fokus på dette end det reelle resultat. Det er i hvert fald en god forudsætning for og håb om, at de også vil være med i næste sæson.

Også stor tak til holdlederne Janne Treloggen, Anne Aage Dibbern, Jacob Andreasen, Else Hvarregaard og Laila. Dejligt at vi var flere om holdlederposterne i denne sæson.

Vores største udfordring i denne sæson har været at få haltid – især til ungdommelige tidspunkter. Mange hjemmekampe i Virum hallen er spillet fra kl. 15 – 16 og da vi altid spiller to holdkampe har vi formået at forlade hallen kl. 19.58 – 2 min. i lukketid. Det er sent for de små at spille så sent, og et hold har klaget over spilletidspunktet og nægtet at spille. Og det må jo siges, at der er hold i den klage.

En enkelt holdkampsrunde flyttede vi slet og ret til Engelsborghallen, hvilket var et rigtig godt bytte. VSBK’s eget senior hold skulle også spille to holdkampe i Virum hallen, så det ville aldrig kunne lykkedes inden for en rimelig tid. Det kan være at det ikke er sidste gang at vi benytter os af Engelsborghallen…, selvom det lidt føles som at være på udebane.

Eksterne turneringer. I denne sæson er der kommet mere gang i de eksterne turneringer for ungdomsspillerne. Der er fem U9 spillere, som har slået til fjerboldene i fremmede haller og særligt Emilia gør det fremragende. Og så er der tre U13 spillere som har været en del ude, og især to af dem, Andrea og Nicolai har gjort sig særligt bemærket med deres mange sejre.

Både Andrea, Nikolaj og Jarl er rykket op i C-rækken og det vidner jo om nogle sejre. Også flere U15 drenge har været ude til forskellige turneringer og spille, og her på det seneste er der meldinger fra flere, som indrømmer at; ”nu er de klar”. Det er en dejlig udvikling for trænerne, og jeg har virkelig igennem hele sæsonen faciliteret til, at de kom ud af VSBK-buskene.

Den 1. oktober ’17 fyldte jeg og nogle andre forældre f.eks. et par biler og kørte til Vallekilde Hørve. I alt var der 9 VSBK-spillere afsted til den turnering, og det var en god oplevelse. Særligt for Jarl og Niels Marcus som begge trak 1. pladser hjem i henholdsvis single og double med X-makker.

Skal børnene lykkedes med at spille holdkampe og turneringer, kræver det at forældrene er med på legen, og her har der heldigvis været en positiv udvikling gennem sæsonen med flere forældre der melder sig til kørsel, holdleder, mm.

I den kommende sæson skal VSBK selv afvikle en åben turnering – i uge 14 for U13 B-Dx, og det bliver både en stor udfordring og en ny spændende udvikling af VSBK.

Ny træner. Dejligt at Nanna Kofoed er kommet med i trænertruppen fra november ’17. Hun er en dygtig badmintonspiller med god udstråling og den rette gejst, og har erfaring med bl.a. undervisning indenfor Miniton fra Gentofte Badminton klub. Hjertelig velkommen som træner i VSBK.

Styrk klubbens træningsmiljø. Fra primo december 2017 har vi kørt et undervisningsforløb via DGI med konsulent, Kasper Simonsen. Det hedder ”Styrk klubbens træningsmiljø” og skal give inspiration og redskaber til at udvikle klubbens trænere både badmintonfagligt og i deres rolle som trænere.

Med udgangspunkt i værdierne oplevelser, leg, glæde, udvikling og fællesskab startede vi med en seance hvor Kasper underviste som gæstelærer Efterfølgende har vi været igennem ”Leg og fysisk motorisk træning”, hvor vi mangler den sidste op følgende supervision af trænernes træningsprogram ift. emnet. Alle undervisningsseancer består af 4 – 6 timers undervisning + to vejledninger i mellem 2½ - 4 timer. Næste træk er at vi skal igennem ”Træningsplanlægningen – få en rød tråd i klubbens træning”.

Trænerne har givet klart udtryk for at det er både motiverende og inspirerende, dét som Kasper kommer med. For mig at se er trænerne mere reflekterende over deres undervisning. Det skulle også gerne ”samle” og styrke trænernes indbyrdes forhold mere – så de oplever, at de er en samlet gruppe.

Juleafslutning. Sæsonens juleafslutning var en stor succes med ca. 60 tilmeldte. Vi var rykket ned på Virum Skole – dels fordi der var plads til flere, og dels fordi vi godt ville gøre det lidt mere socialt – med fællesspisning. Flere forældre trådte til med at hjælpe i køkkenet – det var rigtig dejligt. Forældrehjælp vil vi fremad gøre mere brug af.

Arrangementet forløb med forskellige aktivitetsstationer – med badminton lege mv. og så banko med mange præmier i skolekøkkenet. Der var virkelig skruet godt op for energien og det gode humør. Og både flæskestegsandwich og risengrød gled ned ovenpå strabadserne.

Forbundstræning. D. 22/12-17 tog otte ungdomsspillere, træner Erik og jeg med toget til Brøndby og overværede en forbundstræning med en håndfuld gode badmintonspillere. Landstræner Jakob Høi var sød at i komme op til os på tilskuerrækkerne, for at børnene kunne stille ham spørgsmål – hvilket de gjorde.

Vi fik såmænd også et kort glimt af Julie Lawall – det var kun Erik som kendte historien. Så vi kan måske snart spørge om Julie har tid til at kigge forbi VSBK igen – og fortælle hendes badminton historie.

Bagefter tog vi tilbage til Virum Hallen og spiste pizza, inden alle gav den gas i en spontan doubleturnering. Flere af dem blev hele eftermiddagen og spillede.

Fastelavn. Mere end 30 udklædte børn troppede op til tøndeslagning og ”fastelavnsfjer”. Der var en god stemning og mange lege på programmet.

Intern turnering. I marts 2018 afholdte vi en intern turnering med 34 deltagere. Vi lagde ud med nogle sociale lege, så børnene havde mulighed for at lære hinanden bedre at kende på tværs. En udfordring for sådan en turnering er bl.a. at der er kommet mange nye til klubben hen over sæsonen.

Efter bedste evne blev de placeret, så de forhåbentlig fik nogle gode og jævne kampe. Børnene lærte at bruge ventetiden på at tælle andres kampe og forhåbentlig på at lære hinanden at kende. Vi spiste sammen og lavede nogle flere lege inden vi gik den aften.

Pigefjer. Der er et overtal af drenge på træningerne, og vi kan godt få fornemmelsen af at nogle piger ”føler sig lidt trængte” af alle de drenge. Resultatet er at pigerne holder sig tilbage. Derfor besluttede vi at ”nurse” pigerne med en omgang ”pigefjer”.

Det var lige ved at ryge i vasken, da der ikke var helt så mange tilmeldinger, som vi havde håbet. Men vi afholdte alligevel arrangementet, hvor pigerne selv kom med mad og medbragte soveposer, så de kunne slutte badminton aktiviteterne af med en omgang massage og fællesspisning. Det var overordentlig hyggeligt, og selv om der kun kom 10 piger (ca ¼ af ungdomspige-medlemmerne), så er vi overbeviste om, at vi nu har 10 gode pige-ambassadører derude på banerne.

Forårets DIF-kurser. DIF har også i år tilbudt en hel del kurser, som klubberne og deres forskellige ledere har kunnet blive klogere af. Vi har været 3 aktive aktører på den front. Dels trænerrollen, konflikthåndtering, integration i klubben, klubbens digitale kommunikation, idrætspsykologi – ja tak og personlig udvikling som træner/leder, mm. Det har overordnet været inspirerende og vi har alle fået lidt med os fra hvert kursus.

Netværksmøde med andre badmintonklubber på initiativ af DGI. I april blev et nyt badmintonnetværk startet op af DGI Nordsjælland. Det er et forum hvor ungdomsafdelingerne fra de forskellige klubber kan drøfte deres udfordringer, tanker eller idéer med hinanden – og DGI kan få fornemmelsen af hvad der foregår derude hos os. Det var en fin aften, og ingen holdt sig tilbage. Det netværk kan der sikkert komme meget godt ud af.

KM18 for ungdom. Primo maj afholder vi KM18. Vi er meget spændte på hvor mange der tilmelder sig, og om vi får inddelt børnene godt. De inddeles i årgange, dog deler vi de nyeste spillere op efter niveau. På den måde håber vi at der er plads til alle.

Da vi jo er en del flere ungdomsmedlemmer, har vi i denne sæson afsat fire dage til at afholde KM i, og vi har lagt det op til forældrene, at de kan arrangere mad for børnene. Det er en lille test af hvad forældrene er villige til selv at gøre. Måske bliver det til noget – måske ikke.

Jeg håber at vi til næste sæson kan få fuldført den ellers gode idé fra i år om at samle hele klubben til finalerne til KM. Med lidt mere forberedelse, tror jeg det kunne blive en god oplevelse.

Sæson afslutning. Ligesom sidste år vil vi også i år lave sæsonafslutning – for at samle klubben. Her kåres både ”årets spiller”, men også ”årets fighter”, den som har spillet ”flest kampe”, ”den mest glade spiller” og ”årets største fremskridt”.

Sidste år kårede spillerne også ”årets træner” og de har ytret ønske om at gøre det igen – så det gør vi. Planen er at vi efter noget spil og leg og diverse kåringer spiser sammen og siger ”tak for denne oplevelsesrige sæson”.

Kommende badminton sommerskoler. I uge 28 og 31 afholder klubben to sommer-badmintonskoler. En for de 7 – 11-årige og én for de 12 – 16-årige. I begge uger er der undervisning/aktivitet mandag – fredag fra kl. 9.00 – 15.00 i og omkring Virum hallen.

Der er plads til både nybegyndere og ret så øvede spillere. Der er lagt op til en introduktion til badmintonspillet, men også meget andet end badminton. Vi har valgt at lave skolerne igennem det kommunale system og har også søgt tilskud og fået det til afholdelse af skolerne. På den måde tænkte vi, at vi nåede bedst og længst ud med reklamen for skolerne. Desuden har kommunen en skabelon for hvad vi som klub bør have gennemtænkt, og det var sikkert en meget god beslutning at gøre det på den måde den første gang.

Vi har plads til 48 børn på skolerne og pt. er der mere end 20 tilmeldte deltagere. Det har virkelig været dejligt med det MemberLink system, som Ole har hjulpet os (og især Laila) godt på vej med at bruge. Tak for den hjælp, og at det nu er gjort meget overskueligt og brugbart. Godt vi fik det!

Det har sørme været en begivenhedsrig og god sæson.

Og til næste sæson vil VSBK arrangere en åben U13-turnering i foråret 2019 i uge 14, men mere om det i løbet af efteråret.

 

Janne Treloggen spurgte om den fremtidige strategi for ungdomsafdelingen i VSBK, og bestyrelsen vil drøfte en justering af den nuværende strategi i det kommende år.

 

Motionistudvalget (v. Lars Jacobsen):

Jakob Bisgaard fra Motionistudvalget har skrevet nogle stikord til beretningen:

”Sæsonen 2017-18 er forløbet ligesom sidste år, hvor alle møder hver torsdag medmindre de melder afbud.

Vi bruger stadigvæk en laptop med et specialudviklet program til at sætte kampene. Derfor er der ikke så meget forberedelse i løbet af ugen.

Vi er vel ca. 50 spillere i alt, men en del er langtidsskadede, så på en god dag er der ca. 40 spillere, hvilket giver 20 kampe på en aften. Typisk er det dog lidt mindre. Der er kommet enkelte nye spillere til, men vi har plads til flere.

En del af medlemmerne i motionistudvalget er sygemeldt og vender muligvis ikke tilbage i den nye sæson, så også her kunne der godt bruges et par mand m/k. Normalt vil man have 6-7 aftner pr. sæson, hvor man er ansvarlig for e-mailkorrespondancen og holdsætningen, samt mappe og bolde. Men holdsætningen sker på dagen med stor hjælp fra Jakob.

Sæsonafslutningen er på torsdag d. 26. april, hvor vi planlægger af købe lidt spiseligt efter spillet.”

 

Formiddagsspillerne (v. Lars Jacobsen):

Lederen af formiddagsspillerne Else Poulsen har skrevet nogle stikord til beretningen:

”Tidligere blev spillerne tirsdag formiddag omtalt som “formiddagsdamere”, men efterhånden er der kommet er del herrer til, og i dag er der næsten lige mange damer som herrer.

Kl.9-11 spiller alle – uanset styrke – med og mod hinanden med skift efter 20 minutter.

Kl.8-9 og kl. 11-12 spiller enkelte for sig selv.

Ved klubmesterskaberne deltog to herrer i herredouble i C-rækken og blev nr. 2 – sejt.

Der blev dog kun spillet denne ene kamp i rækken.

Der er stadig plads til flere spillere om formiddagen

Det gode samvær styrkes –efter spillet – med kaffe og ostemad og er der – eller har været – fødselsdag kan der være kage og et lille glas.

Sæsonen afsluttes med en skovtur.”

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Punktet udgår og regnskabet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Punktet blev behandlet efter punkt 5, da ændringen i punkt 5 direkte påvirker dette punkt.

Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for sæsonen 2018/2019:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 150 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Kontingenterne afspejler bedre det forbrug, som den enkelte kategori har i forhold til klubben, og der er fortsat en prioritering af ungdomsspillerne, der udgør en stor og væsentlig del af klubben.

Opkrævning for seniorer, formiddag og passive 1.7. med 30 dages betalingsfrist

Opkrævning for ungdom 1.8. med 14 dages betalingsfrist

Øvrige opkrævninger sættes til den 15.1. med 14 dages betalingsfrist.

Klubben vil sende en information til alle medlemmer om dette.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har forslag om lovændring af vedtægternes §6 fra nuværende formulering:

"Ved optagelse i klubben betales et indskud.

Kontingent betales helårligt forud inden 1. juli.

Der kan endvidere opkræves yderligere kontingent for spillere, som er udtaget til fællestræning mv. Dette kontingent forfalder hvert år i februar eller marts måned.

Ved indmeldelse efter 1. januar betales halvt kontingent. [...]"

 

til følgende formulering:

 

"Ved optagelse i klubben betales et indskud.

Kontingent betales med en frekvens fastsat af generalforsamlingen.

Der kan endvidere opkræves yderligere kontingent for spillere, som er udtaget til fællestræning mv. Dette kontingent opkræves med en frekvens fastsat af generalforsamlingen.

Ved indmeldelse efter 1. januar betales halvt kontingent såfremt kontingentet er helårligt.

Opstår nye aktiviteter i løbet af sæsonen, er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte et kontingent for denne aktivitet. Kontingentet bliver fastsat på den kommende generalforsamling. [...]"

 

Begrundelsen for denne ændring er, at klubben får flere og flere forskellige tilbud, senest Miniton, og bestyrelsen vil gerne - i samarbejde med generalforsamlingen - kunne være mere agile i forhold til nye spillegrupper og særlige kontingenter.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Ole Jessen blev valgt som kasserer mens Carl Suhr-Jessen og Anne Mette Günther blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Søren Nielsen blev genvalgt som revisor og Klavs Andreassen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Lars Jacobsen takkede Bo Haack Christensen for sit virke som kasserer i klubben gennem de sidste fire år.

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden samt en god og konstruktiv debat.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 25. maj 2018

Der var mødt 6 medlemmer inkl. Bestyrelsen

 

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Lars Jacobsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ved opslag på klubbens hjemmeside.

 

2. Kassereren aflægger revideret regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet.

Kassereren gennemgik regnskabet, og der var enkelte kommentarer og spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt, og bestyrelsen fik decharge.

 

Medlemsfordelingen ved årsskiftet 2017/2018 var:

Gruppe Antal
Under 25 år 123
Over 25 år 123
Formiddag 44
Passive 31
I alt 321

 

Budgettet blev taget til efterretning.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Lars Jacobsen, dirigent
Lars Jacobsen, referent