Generalforsamling 2019

Generalforsamling 10. april 2019

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 9 aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 52.

Det har været et meget turbulent år for klubben, dog mest bag scenen, hvilket jeg vil komme tilbage til.

På den sportslige side har vi med senior og veteranhold oplevet både op- og nedrykning, og for ungdom har vi for første gang i rigtigt mange år afhold en åben turnering. Carl og Laila vil naturligvis uddybe alt dette i deres beretning for hhv. senior/veteran og ungdom.

Vores hjemmeside og Facebook-side bliver mere og mere en integreret del af klubbens arbejde. Det der internet er formentlig ikke en døgnflue.

Carl og Laila vil komme ind på de sportslige aktiviteter for henholdsvis senior/veteran og ungdom.

Vi har i denne sæson fortsat vores dialoger med kommunen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på et spillested. Vi er kravlet op på kommunens liste over klubber, der ikke har tilfredsstillende forhold, men Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag.

Vores haltider forbliver stort set de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 og øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole. Vi prøver at få udvidet vores tid om tirsdagen, hvor motionister med træner-Carl er blevet en meget stor succes, ja nærmest et tilløbsstykke.

Vi har faktisk en lang række tilbud til forskellige kategorier af spillere lige fra de helt unge, der spiller Miniton med deres forældre over ungdomstræningen til seniortræning i tre niveauer. Derudover har vi fortsat en kerne af faste spillere med banetid én gang om ugen, og der er vores vurdering, at vi kunne tiltrække flere af disse spillere med flere attraktive banetider, men de samme ønsker har alle andre klubber i kommunen jo også.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder samt en række bilaterale møder, af en lidt mere kedelig årsag.

I forbindelse med at vi skiftede kasserer sidste år opdagede den nye kasserer Ole Jessen hurtigt, at der var flere mærkværdigheder i vores tidligere regnskaber. Desværre havde vi ikke indberettet og indbetalt vores skat fra slutningen af 2015 frem til sommeren 2018, hvilket betød en bøde på godt 30.000 kr. og ikke mindst et kæmpe oprydnings- og detektivarbejde for at få bragt dette på plads. Heldigvis var størstedelen af det skyldige beløb at finde på vores bankkonto, men der udstår fortsat et beløb, der ikke kan forklares. Klubbens økonomi er af en sådan styrke, at vi kan klare dette uden yderligere ændringer i vores kontingenter mv.

På denne baggrund har bestyrelsen besluttet af ekskludere den tidligere kasserer.

Som en konsekvens af denne sag, at vi har strammet væsentligt op i de forskellige procedurer vedrørende bogføring, godkendelser, revision, lønkørsler, skattebetaling mv., så vi ikke på et andet tidspunkt kommer i en tilsvarende situation.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har vi deltaget med to seniorhold og to veteranhold. Philip Garde har været den gennemgående træner for alle hold og han forventes at fortsætte som træner i den kommende sæson.

Senior 1 har også i år spillet i serie 2 med et 6+4 hold. Holdet har kun tabt 1 holdkamp i år og endte på en 2. plads efter Holte 5 (som vi slog). Det betyder at Senior 1 for første gang i klubbens historie rykker op i serie 1 til næste år. Gennemsnitsalderen er nu ”nede” på 40 år for grundstammen på holdet.

Senior 2 har spillet i serie 3 med et 6+4 hold. Det er kun blevet til en enkelt holdsejr i år og holdet ender derfor nederst i puljen. Egentlig synes jeg vi står med et stærkere Senior 2 end vi har haft længe, så forventningerne til næste år, hvor der fortsættes i serie 3, er at det kommer til at gå udmærket.

Veteran 1 fik to sammenhængende år i 40+, 6+4 Mesterrækken, hvilket også er en rekord. På grund af mange afbud, særligt på herresiden, blev det desværre til nedrykningsspil, og en efterfølgende placering under stregen. Spillemæssigt synes jeg holdet hører hjemme i mesterrækken, men det bliver A-rækken til næste år, og så må vi bevise at vi hører til lidt højere oppe.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen rakte til en 4. plads ud af syv i puljen. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Sæsonen har spillemæssigt budt på både op og nedture, mens der har været flest opture i forbindelse med de sociale arrangementer, der har været afholdt for holdspillerne. Der har været sommerfest med præmieoverrækkelse i juni måned sidste sæson og der har været en lidt forsinket, men meget velbesøgt julefrokost i marts i år.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag aften på Virum Skole, og deltagelsen har typisk ligget på mellem 16 - 20 spillere på hver træning. Træningen er fortsat en god måde at få sluset nye medlemmer ind og der er for øjeblikket tilmeldt 34 spillere. Siden sidste sæson har motionisttræningen tilført 3 yngre holdspillere til mandagstræningen.

Der bliver også i år afholdt klubmesterskaber for seniorer i henholdsvis A, B og C-rækker.

 

Ungdomsudvalget (v. Laila Hyldedahl):

Sommerskoler

Fuldt bookede skoler og lidt til – dvs. mere end 48 deltagere i 2 uger; én til de 7 – 11-årige og én til 12 – 17- årige. Der blev planlagt træninger, øvelser, lege, skattejagter, udendørsaktiviteter og turnering i løbet af ugerne. Vi evaluerede og især de store udtrykte stor tilfredshed med skolen.

En sjov lille historie var at jeg ikke var hjemme i den første uge, men faktisk på vej til Italien med familien. Mandag sidst på formiddagen ringer min telefon – vi er vel nået til omkring Østrig – og det viser sig at være DR som ringer. De vil gerne lave et indslag til TV-avisen om hvad børn laver i sommerferien og de har set på Facebook at vi afholder sommerskoler. De vil filme de 13 – 15-årige. MEN da vores sommerskole i den 1. uge var til de små, blev der alligevel ikke filmet i Virum.

Flere af de unge deltagere blev i klubben efterfølgende – præcis som vi håbede. Derfor planlægger vi at gentage succesen – og mange forældre har efterspurgt det længe.

 

Udvidelse af trænertruppen – med hjælpetrænere

Med mange flere unge medlemmer blev der også brug for flere hænder – og derfor udvidede vi trænertruppen med hele 3 hjælpetrænere, Lea, Lilli og Zacharias. De blev sendt på kursus i starten af sæsonen og virker til at være glade for hvervet og det ansvar de har fået af trænerne. Især de 2 træninger hvor der kun er tilknyttet 1 træner er hjælpetrænerne meget værdifulde, forlyder det. Sidst på efteråret kom også Julie Dawall Jakobsen (startede som VSBK’er – og kræver formegentlig ikke yderligere præsentation) med i trænertruppen – til events og til miniton. For få uger siden ansatte vi også Mads Neergaard Jørgensen – som i sin tid startede i VSBK og som nu spiller for LBK.

 

Samarbejde med Lyngby Badminton Klub

På foranledning af Janne Treloggen forelagde idéen om at indvillige i at samarbejde med LBK for at få tunet vores trænere ”on the job”, skabe en øget motivation for vores største spillere, få nogle af vores bedste spillere med ud til holdkampe og det forlød at Lyngby også fik noget værdifuldt ud af at nogle spillere fik ekstra træning og fik muligheden for at være med i holdturneringer, da vi stiftede et U15 C mix-hold af de 2 klubber. Oskar Hagen kom med som træner og stod for planlægningen og styringen af træningerne, som gerne skulle booste vores spilleres niveauer, hvorfor det var håndplukkede unge spillere som fik chancerne for at være med på det store hold. Det var tiltænkt at der skulle være 12 LBK og 12 VSBK-spillere på træningen. Dog har LBK max. stillet med 7 spillere og ofte mellem 2 – 5.

Starten var udfordrende, og cheftræneren Peter Arvedsen måtte tage nogle seriøse snakke med de unge, ligesom jeg appellerede til vores spillere om at give dem endnu en chance. Det blev bedre – men aldrig helt godt på træningerne. Og det ene fælles sociale arrangement i starten gik helt i vasken – men det var virkelig hyggeligt for VSBK-spillerne. Holdkampene forløb efterhånden rigtig godt – og stemningen var virkelig god og de unge støttede hinanden godt. Dog har vi i Bestyrelsen i VSBK evalueret samarbejdet, og skønnet at samarbejdet har været for halvhjertet af begge klubber – det kræver meget mere opmærksomhed for at kunne lykkes. VSBK-spillerne giver også klart udtryk for at de ikke har fået nok udbytte ud af at have LBK med på træningerne. Derfor har VSBK skrevet et evaluerende brev til LBK, som aldrig er blevet kommenteret.

 

Andre samarbejdende tiltag

Noget der synes at give god mening og værdifulde bekendtskaber er de netværksmøder mellem forskellige Nordsjællandske badmintonklubber som DGI Nordsjælland afholder et par gange om året. Her diskuteres klubbernes udfordringer og tanker, og det virker til at alle bidrager og får nyttig viden og erfaring med hjem. Det er et netværk jeg opfordrer til at vi ”holder gang i”.

 

Sæsonopstart

Det var virkelig en udfordring at få enderne til at hænge sammen til denne sæson. Dels estimerede vi med at nogle af sommerskole-deltagerne forblev i klubben (de havde gratis kontingent indtil jul). Derfor oprettede vi 2 nye hold – ét til de mindre og ét til de større. Desuden forsøgte vi os med at opdele træningerne yderligere og om onsdagen ”træne med overlap”, på den måde at mens det første hold stadig trænede, mødte det næste hold ind – for at opvarme ”uden for hallen” i ½ time. Derefter havde de 1 time inde i hallen. Og 3. hold mødte ind ½ time før 2. hold var færdige – samme koncept. Det fungerede faktisk – men trænerne var ikke helt klar til alle de forandringer, hvorfor vi efter 1½ måned blev nødt til at droppe overlapningerne, og i stedet træne 3 hold á 1 time. Dertil fik ungdomsafdelingen faktisk 1 time af de voksnes tid, da der alligevel ikke var fyldt op på de baner fra kl. 19 – 20, og fordi vi simpelt hen havde brug for flere pladser til alle de børn. Langt de fleste træner 1 gang ugentlig – nogle træner 2 gange og nogle få 3 gange om ugen. En del spørger til træning flere gange ugentlig end de gør pt. Miniton blev rykket til om lørdagen – hvilket har gjort at vi ”tabte” alle kineserne – men efterhånden er der faktisk kommet ret mange danske familier på.

 

Holdturneringen for ungdom

I denne sæson stillede vi med 5 hold i alt: U11D, U13D, U15C (mix med LBK), U15CD og U15D

Janne Treloggen har i endnu en sæson gjort et stort arbejde ved at få tilmeldt, arrangeret og hjælpe til med at få engageret nye forældre til at blive holdledere. Lige pludselig stod vi faktisk og havde flere end vi rent faktisk havde brug for. Når vi først starter sæsonen i september og tilmeldingerne skal være senest d. 6. sep., så er tiden knap – så Joachim og jeg kæmpede med at få en ny turneringspjece klar så forældrene blev informeret og derfor var nemmere at mobilisere.

Resultatmæssigt er det ikke så godt som i sidste sæson, som jo faktisk endte med at U15D holdet blev inviteret med til DM – men da vi først blev klar over det få dage inden vi skulle give endelig svar på om vi modtog chancen, så nåede vi ikke at kunne stille et fuldt hold. Det var faktisk lidt ærgerligt. U11D klarede sig dog til en flot 4. plads mens de andre 4 hold prydede den nederste del af placeringerne.

Men det forlyder at de har haft det sjovt. Jeg har selv set nogle spændende kampe her i Virum Hallen, når jeg er troppet op og været vært for kampene. Men en kæmpe tak til vores nye holdledere og for at trænerne har været betydelig mere med ude i år end tidligere. Også dette er blevet skrevet ind i deres kontrakter, hvilket nok gør en forskel.

Skønt jeg ikke har hentet nogen tal – så er jeg helt overbevist om at der er mange flere som har deltaget i individuelle turneringer i år, for de er ligesom kommet i gang – og det var jo en af vores målsætninger.

 

Kurser

Fra denne sæson har vi forsøgt at sætte trænernes kursusaktiviteter mere i system – dvs. at det blev skrevet ind i kontrakterne og vi pushede lidt mere ved at spørge mere direkte til bestemte kurser. Vi lagde ud med at 4 af os tog afsted på Cup2000 planlægningskursus (Erik, Nicolai, Anne og Laila). Alle hjælpetrænerne kom på det første kursus lige fra starten af sæsonen. Julie og Laila var på Miniton-kursus i Allerød i november og Erik og Martin tog trænerkursus 1 lige efter nytår. Resten af trænergruppen blev også tilbudt og fristet med kurser men takkede ”nej tak”. Men den mere styrede stil vil fortsætte fremadrettet.

 

Juleafslutning

Som forventet blev den også større end tidligere – med ca. 65 deltagende børn. Vi havde forældre med på sidelinjen til at lave små tænkeopgaver og quizzer og i køkkenet. Andre kom med risengrød – i det hele taget var der en rimelig god forælder opbakning. Ved tilmeldingen efterspurgte vi forældrehjælp – og det er afgjort noget vi vil benytte os af i fremtiden. Ud over div. badminton aktiviteter og banko, var der dans og andre udfordrende spil rundt på skolen. Det fungerede rigtig godt – også med vores ekstra dansehjælpere.

 

Natminton

Denne event har jeg drømt om i årevis – for jeg synes at det lyder så sjovt… at spille badminton i mørke, med neonopstregede baner og neonsprayede fjerbolde. I alt 48 børn blev inviteret – og det var de største som stod for og vi endte med at tage 34 afsted til Birkerød Badmintonklub, hvor vi fik lov til at låne deres 2 haller en hel lørdag eftermiddag/aften. En forælder, Anne Mette og 3 friske unge mennesker samt et par trænere var meget behjælpelige med at få banerne og lyset stillet op og afviklet eventen. Vi delte børnene i 3 hold – 1 hold spillede Natminton, 1 hold blev trænet af Julie og det sidste hold stod Anne Mette og jeg for at aktivere med spil, ansigtsmaling, snak med børnene oppe i cafeteriaet. Forældrene bagte kage og vi sluttede en hyggelig og meget vellykket lørdag af med pizza.

 

Vingstedslejr

DGI Nordsjælland har opdaget at VSBK er værd at ”lege med”, så vi fik det tilbud at der ville komme 2 instruktører ud i klubben og lave en Vingstedslejr træning – som appetitvækker. Det tog vi imod d. 20. februar – og selv om jeg var bange for at der ikke kom så mange, blev det fuldstændig skudt til skamme. Der var mere end 30 deltagere på det første hold og godt nok noget mindre til det andet – men det har resulteret i at 5 af vores spillere skal afsted i sommerferien.

 

Klubmesterskab for ungdom

Det valgte vi at skyde af tidligt i denne sæson – af én særlig grund; at vi skulle afholde en åben individuel turnering i Virum hallerne, så vi ville godt lige prøve Cup2000 programmet af – og vi ville have mange med. Det lykkedes at få hele 60 spillere med til Klubmesterskab – hvilket var dobbelt så mange som sidste år – så det var ok. Det blev afviklet over 3 dage – men vi nøjedes med at spille til 11 af tidsmæssige årsager. Børnene havde det vildt fornøjeligt og mange af de nye var vilde med eventen, og spurgte til om det virkelig var rigtigt at der ville gå et helt år før vi igen skulle holde klubmesterskab. Stof til eftertanke….

 

Kronen på værket i denne sæson – U13 turneringen B, C og D

Som jeg en uges tid inden tilmeldingsfristen ikke troede på ville blive til noget – og derfor virkelig blev aktiv på de sociale medier, skrev til netværksklubber og tog kontakt til DGI for at høre hvad vi skulle gøre mere. ”Bare rolig, forlød det, de melder sig på de sidste 4 dage inden tilmeldingsfristen.” Ganske rigtigt… fra under 20 deltager endte vi pludselig på 106! Det lykkedes os at få 6 af vores egne U13 spillere med – alle var første gang i turnering. Det blev til et kampprogram med ca. 200 kampe – og det var faktisk ikke mange aflysninger som vi fik.

Søndag d. 7/4 skulle vi stå distancen på de 12 baner i Virum hallerne fra kl. 9.00 – ca. 17.00. Det blev en MEGET travl dag for alle de herlige hjælpere som var på, men det hele lykkedes meget godt og med kun en forsinkelse på 45 min fra det planlagte program – må det siges at være absurd godt afviklet. CARDO til alle – særlig stor tak til Ole og Joachim som sammen med mig tog det store forspil med planlægningen, med Erik på sidelinjen og så med Carl, Anne Mette, Liselotte, Anne og et par forældre, Janne og Jakob og Emilia (ungdomsspiller) som hjælpere på selve dagen. Tusind tak for den store hjælp. Det var en god debut – og vi har faktisk allerede ansøgt om at afholde endnu en turnering til næste sæson.

 

Nu ser vi frem til en stor sæsonafslutning i stil med den vi fyrede af sidste år – for fulde gardiner – med kåringer af årets spiller og en del andre titler (årets fighter, årets humør spiller, fairplay titlen og ikke mindst børnenes afstemning om hvem der skal være ”årets træner”. Afstemningen forløber over en hel uge – og det tages meget alvorligt).

Endelig vil der være endnu 2 sommerskoler i ugerne 27 og 31 – det er faktisk endnu ikke meldt ud, men mon ikke det kommer til at forløbe fantastisk. Det er i hvert fald en dejlig følelse – at det er prøvet før… og at vi kan genbruge ting og erfaringer derfra.

 

Ungdomsarbejdet og fremtiden

Qua at ungdomsgruppen er blevet så fyldigt og qua mange trænere, flere arrangementer mv. har jeg måttet sande at jeg er ved at have munden for fuld med ungdomsformandsopgaverne – også trods en seriøs god hjælp fra både Ole Jessen og Janne Treloggen. Derfor har jeg forelagt bestyrelsen forslaget om at stifte et ungdomsudvalg, af den simple grund at få opgaverne fordelt og få strømlinet arbejdet endnu mere – så vi er flere til at diskutere strategien og målsætningerne for ungdomsafdelingen i fremtiden. Og skulle jeg blive genvalgt som ungdomsformand – eller retter ungdomsudvalgsformand – så håber jeg også på at kunne finde min afløser og være med til at overdrage værdierne, gøremålene og intentionerne til en anden engageret og kompetent person i fremtiden.

 

Motionistudvalget (v. Jakob Bisgaard):

Det går OK, men der har været lidt frafald – også i motionistudvalget, dog træder der to nye til i den kommende sæson.

Der har været lidt frafald pga. sygdom og skader, men der er også kommet lidt nye.

Der kommer godt 30 spillere pr. gang, og der bliver afviklet omkring 16 kampe.

Der bliver afholdt juleafslutning og sæsonafslutning.

 

Formiddagsspillerne (v. Lars Jacobsen):

Lederen af formiddagsspillerne Else Poulsen kunne desværre ikke komme, men hun oplyser, at der er pæn tilslutning til spillet, men der kan godt være plads til lidt flere, hvis der skulle være nogen, der har lyst.

Der er i denne sæson sket det, at der for første gang er sket det, at der er flere herrer end damer tilmeldte, så betegnelsen ”formiddagsdamer” kan nok ikke bruges mere.

 

Medlemsfordelingen pr. årsskiftet var:

Kategori M K I alt
0-6 år 5 3 8
7-12 år 57 29 86
13-18 år 35 27 62
19-24 år 5 2 7
25-39 år 6 3 9
40-59 år 40 32 72
60-69 år 25 13 38
70 + år 27 15 42
I alt 200 124 324

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Kasserer Ole Jessen gennemgik regnskabet, og de enkelte poster blev uddybet. Kasserer og revision forklarede, at alle betalinger og udeståender er afregnet med en ompostering af 2017 regnskabet, der er rent bord fra og med 2018. De manglende beløb er sat som udestående i balancen.

Den nuværende revision er nu meget trygge i den fremadrettede registrering samt procedurer.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen decharge.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede følgende kontingenter for sæsonen 2019/2020:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 150 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Generalforsamlingen foreslog, at Miniton blev sat til 250 kr. pr. halvår, da konceptet kører og vi har sat en ekstra træner på.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har et forslag om justering af vedtægternes §17 og §20. Justeringen er dels en præcisering og dels en overflødig passus som følge af en tidligere justering af §17.

 

Nuværende formulering i §17:

”Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg......"

 

Forslag til ny formulering i §17:

”Klubben tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner under 25.000 kr. foretages af kassereren alene. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. sikrer kassereren godkendelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening inden disponering. Køb, salg......"

 

Nuværende formulering i §20:

".......

Kassereren må ikke have større kassebeholdning end 1.000 kr. Det overskydende beløb indsættes i bank, sparekasse eller på giro, fra hvilke konti beløb kan hæves med kassererens eller 2 bestyrelsesmedlemmers underskrifter.

…...”

 

Forslag til ny formulering i §20:

"........

Kassereren må ikke have større kassebeholdning end 1.000 kr. Det overskydende beløb indsættes i bank, sparekasse eller på giro.

…...”

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Formand Lars Jacobsen blev genvalgt, ungdomsleder Laila Hyldedahl blev genvalgt og bestyrelsesmedlem Liselotte Schack blev genvalgt.

Klavs Andreassen blev valgt som revisor og Peter Mortensen blev valgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Lars Jacobsen takkede revisor Per Østergård for sit virke som revisor i klubben i en lang årrække.

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent