VSBK Hjælpende Hænder - Forældregruppe

VSBK Ungdom er drevet af frivillige forældre og bedsteforældre der hjælper med at løfte praktiske opgaver for klubben.  Det er derfor vigtig at have en pulje af frivillige der ikke nødvendigvis skal altid hjælpe, men som kan af og til hjælpe med forskellige opgaver f.eks bage en kage til intern mesterskaberne, stå med banko til julefjer, eller lave sociale lege til de årlige arrangermenter osv.

Tilmeldning til forældrepuljen - kontakt oplysninger
Jeg vil gerne hjælpe med:-